För att utforma lekmiljöer som är både roliga och säkra har vi på Rodeco byggt upp kompetens och har även en egen produktion inom flera viktiga områden.

Illustration av kritiska fallhojder skyddsgolvVi arbetar med olika varianter av stötdämpande golv, EPDM, som är anpassade för fall från olika höjd. Dessa golv används alltid när det finns risk för fallskador. En annan positiv egenskap hos de stötdämpande golven är att de även fungerar som ljuddämpare. Det ger en lugn och mer behaglig miljö för både barn och personal som arbetar i närliggande verksamhet. Vi tillverkar hela, formade skivor som kan placeras var för sig eller i samlad grupp. Möjligheterna att välja färg eller form på skivorna är i stort sett obegränsade.

Besiktning av lekplats

Innan leverans till kund genomförs grundliga tester på produkten för att vi ska vara säkra på att den lever upp till vår höga standard. Fallskyddstester, HIC, genomgörs i våra produktionslokaler, men kan även utföras på plats hos kund.

Absolut inget återvunnet material!

Rodeco tycker givetvis att det är viktigt att använda så mycket möjligt av återvunnet material i vår produktion. Vi har dock valt att inte göra så då vi inte kan säkerhetsställa att de inta avger några farliga ämnen till de barn som leker på våra produkter. Rodeco testar fallskydd och material löpande för att kunna garantera säkerhet och innehåll i enlighet med alla gällande direktiv.

 MG 0239

Rätt material är nyckeln till säker lek

Att få uppleva utmaningar, spänning och få prova på att ta risker är viktigt för barns utveckling. Den europeiska säkerhetsstandarden SS-EN1176 och SS- EN1177 är designad för att undvika svåra skador. Trots säkerhetsstandarder försvinner inte alla risker men standarderna har tillkommit för att skapa balans mellan säkerhet och utmaning. Vi på Rodeco har mångårig erfarenhet av lek och lekmiljöer vilket gör att vi byggt upp unik kunskap kring barnsäkerhet och trygg lek. Allt vi konstruerar och producerar tar hänsyn till gällande regler, standarder och direktiv.

Lekplatsbesiktning

Se till att sköta och underhålla din lekplats så att risken för olyckor kan förhindras. Det är du som är driftsansvarig eller ägare till lekredskap som är ansvarig.

Rodecos serviceavtal