En lekplats som underhålls och tas omhand kommer att se snyggt och fräscht ut länge och bibehålla en hög säkerhetsnivå. Rodeco erbjuder, som tillval, att utföra service av ditt lekområde eller bad en eller fler gånger om året.

Vid service går vi igenom och dokumenterar eventuellt uppkomna problem i ett serviceprotokoll. Servicen innefattar ej större reparationer, men självklart hjälper vår personal till med mindre reparationer på din lekplats i samband med service.

Varför service?

Enligt plan och bygglagen så har fastighetsägaren eller markägaren till lekplatsen ansvaret att underhålla och sköta lekplatsen så att risken för olyckor kan förhindras. Genom att teckna ett serviceavtal med oss ser du till att ditt lekområde eller barn-/äventyrsbad hålls i bästa skick.

När du tecknar ett avtal med oss så hör vi av oss till dig när det är dags att boka en ny service-tid. Anläggningen dokumenteras och därför kan även akuta problem avhjälpas på ett snabbt och effektivt sätt. Utslitna eller utgångna komponenter kan bytas ut innan de förorsakar kostsamma driftstopp.

Servicen innefattar

Bultar och skruvar

 • Efterdras. Lösa bultar utgör en grogrund för växande kvalitetsproblem och är alltid en säkerhetsrisk speciellt i träkonstruktioner eller konstruktioner med rörelse.
 • Kontrollerar om någon skruv eller bult fattas. Ett tomt hål signalerar att en skruv saknas.

Förankring

 • Lekredskap och utrustning skall vara fast förankrad.
 • Stabilitet och vältrisk kontrolleras.

Målning/lackning/trä

 • Kontrollera och noterar ev. uppkomna rötangrepp.
 • Sågade och hyvlade träkonstruktioner och plywood, vi kontrollerar så att inga skaderisker uppkommit.
 • Lackerade/ytbehandlade stålkonstruktioner, noterar uppkomna rostangrepp.

Rörliga delar

 • Vid behov, smörjs.
 • Kontrollerar och noterar ev. slitna detaljer.
 • Linor inspekteras och efterspänns

Öppningsmått och utstickande föremål

 • Vi kontrollerar så att öppningsmått inte ändrat sig.
 • Finns det ställen där fingrar osv kan fastna.
 • Finns det ställen där fötterna kan fastna.

Underlag – Islagsyta

 • Vi kontrollerar så att ytan är intakt utan skador.

Övrigt

 • Vi kontrollerar och dokumenterar andra säkerhetsrisker som kan ha uppkommit eller är på väg att uppkomma.

Tänk på:

När Rodeco lämnar över ett lekområde efter installationen så lämnar vi även över en checklista som hjälp för våra kunder. Här går man igenom säkerheten, kontrollerar slitage och att städningen är bra utförd. Vi rekommenderar våra kunder att använda checklistan varje dag t.ex. innan öppningsdags men att även göra en mer omfattande dokumenterad kontroll någon gång i månaden som sedan arkiveras.

Skador eller problem som kan medföra fara skall omedelbart åtgärdas eller så skall området spärras av tills problemet är löst. Övriga problem eller skador ska åtgärdas så snart som möjligt för att undvika att de växer.

Effektiva säkerhetsrutiner skapar en lugn och säker miljö för barnen som vistas i området.

Beställ service

Beställ Rodeco service genom att ringa 0120-29980 eller skicka ett mail till service@rodeco.se.

Drifts- och ägaransvar

 • Driftsansvarig eller ägare till lekredskap ska upprätta lämpliga rutiner och schema för tillsyn, underhåll och besiktning.
 • Driftsansvarig ska se till att personal är utbildad för det uppdrag man fått och har fått tillräcklig information vad gäller ansvar och befogenheter.
 • Driftsansvarig ska se till att protokoll förs vid tillsyn, underhåll och besiktningar samt att dokument upprättas, sparas och är tillgänglig för berörd personal.
 • Om felaktigheter upptäcks på redskapet som kan förorsaka skada vid användning, ska tillträde för allmänheten förhindras tills felet är åtgärdat.