Det har hänt mycket sedan Sveriges första offentliga lekplats anlades 1899. Rodeco har varit i branschen i över 40 år så vi vet hur barn leker och hur det påverkar deras utveckling. Ett genomtänkt, kreativt och roligt lekområde utvecklar barnen men även intilliggande affärer och verksamheter. Rodeco levererar mer än en lekplats – idag skapar vi en plats som tillgodoser barnens behov av fysisk rörelse och mental stimulans. Rodeco lekplats

Vår affärsidé är utveckla, tillverka och installera säkra och kreativa lekmiljöer som bidrar till en positiv utveckling för barn och platser världen över. Det gör vi med stor kunskap om barns lek och dess effekter. 
Vår ambition är att det bakom varje attraktiv plats ska finnas en lekanläggning från Rodeco.

En lekplatsleverantör att lita på!

Idag anläggs fler lekplatser än någonsin. I varje bostadsområde, offentlig miljö, skola eller galleria finns eller planeras en publikdragande lekmiljö. Kraven är att de ska vara mycket säkra, hålla i många år och fyllda av roliga upplevelser. En modern lekplats ska dessutom inte använda pekpinnar för att visa hur leken ska gå till. Det ska barnen själva få lista ut, prova på och på det sättet utveckla sin fantasi och motorik. Gärna tillsammans med den vuxne.

Lekmiljöerna från Rodeco har utvecklats under decennier. Samtidigt har många goda standarder och regler införts för att skydda barn från skador och faror av olika slag. Även när det gäller lekplatser måste vi som tillverkare och leverantör anpassa oss efter internationella krav på säkerhet, materialval och hållbarhet. Inom flera områden ligger vi före lagstiftning och tar fram egna säkra konstruktioner och nya materialkombinationer. I produktionsledet strävar vi kontinuerligt efter effektivaste materialanvändning, återvinningsbarhet och bra arbetsmiljö.

Att utveckla lekplatser som är både ofarliga och spännande är en stor utmaning. Det har vi lyckats med på Rodeco. Med noggrant testade stötabsorberande golv, säkra höjder och godkända material tillverkar och levererar vi upplevelser som sätter fart på fantasin!

Plats för lek och utveckling – världen över


Rodeco är ett internationellt men personligt företag med basen i Sverige. Rodecos lekområden och komponenter formges, konstrueras och tillverkas i Åtvidaberg, Östergötland. Härifrån levererar vi helhetslösningar för lekplatser och lekmiljöer, framför allt till europeiska länder men även resten av världen.

Våra ledstjärnor är en trygg och säker lekmiljö
. Vi kan konsten att utforma lekmiljöer som är både roliga och säkra – oavsett om det är på land eller i vattnet.


Säkerhet, kvalitet och design är våra ledord

Hög kvalitet ger hög säkerhet och en trygg lekmiljö för barnen och deras föräldrar. Vi producerar på ett kostnadseffektivt sätt med hög kvalitet och leveransprestanda i fokus. Ett lekområde måste alltid anpassas efter antalet besökare. En hög besöksfrekvens medför ett högt slitage och slitaget påverkar säkerheten. Våra slitstarka produkter är av mycket bra kvalitet. Det skapar både hög säkerhet och bidrar till att lekområdet håller sig snyggt och fräscht. Läs mer om Material och säkerhet här.

Service och personligt bemötande


Vi har en direkt och personlig kontakt med våra kunder eftersom det ger ett nära och smidigt samarbete. Vi finns med hela vägen under projektet - från idé till färdig installation – det ger både hög tillgänglighet och servicenivå.

 Kontakta vår support här.

Rodeco tar ett helhetsansvar och är bra på samordning – de gör mycket själva men de samarbetar också med andra företag och då är de bra på att hålla ihop helheten.

Kundanpassad design

Vi får skapa nya lekområden varje dag. Varje projekt är unikt även om det från början är ett av våra standardområden. Läs mer här och se några av våra kundanpassade lekområden.

Anpassa lekplats